Ring oss för en kostnadsfri bedömning

Våra tjänster

Södra byrån hjälper främst enskilda arbetstagare, fackföreningar och ideella föreningar som stödjer arbetstagare med problem som uppstår på arbetsplatsen. Vi kan bistå med rådgivning eller vara ombud i förhandlingar och domstolstvister mot arbetsgivare.

Problem på jobbet?

Börja med att kontakta facket

Om du har fått problem på jobbet rekommenderar vi dig att börja med att ringa din fackförening. Är du inte medlem, bli det idag. Vänta inte! Även om de flesta fack tillämpar någon slags karens och inte hanterar tvister som har uppstått innan man gick med, är det alltid bra att vara med i facket. Många gånger kan du få tips och råd även om du just blev medlem. Hitta rätt fackförening.

Använd gratisresurser för att få korrekt information

Det finns en hel del aktörer som erbjuder gratis rådgivning där du kan få tips om hur du kan lösa ditt problem. Det kan vara bra att ha koll på läget innan du eventuellt måste kontakta en jurist.

Du som är ung kan kontakta LO:s hjälptelefon och få rådgivning.

På LO-sidan Facket Direkt finns svar på många olika frågor.

SAC brukar också ge tips och råd till den som hamnat i knipa på jobbet. De kan också hjälpa dig om du vill arbeta långsiktigt med att förbättra din arbetsplats.

Du som är papperslös kan vända dig till Fackligt Center för Papperslösa för hjälp.

Ett annat tips är att använda Justics rådgivningsverktyg. Det funkar ungefär som Kry, men för juridisk rådgivning. Och är helt gratis.

Behöver du anlita en arbetsrättsjurist?

Tjänster för arbetstagare

Du som är arbetstagare kan anlita Södra byrån om du har hamnat i en tvist med företaget där du jobbar, eller om du behöver någon annan form av stöd eller rådgivning. Vi kan då sköta kontakten med företaget åt dig eller vara ditt bollplank.

Vi försöker alltid att hitta den snabbaste och bästa lösningen för dig.

Tvister som Södra byrån hanterar

Vi tar oss an de flesta arbetsrättsliga frågor som kan tänkas dyka upp. Vanliga situationer som vi hanterar är om du har:

  • Blivit uppsagd eller avskedad,
  • Fått fel lön,
  • Blivit missgynnad som timanställd.

Tänk på, att om du har blivit uppsagd eller avskedad är det viktigt att du kontaktar oss omgående. Tidsfristerna för att agera är ofta väldigt korta, ibland bara en vecka eller två.

Förhandlingar och stöd

Vi kan också hjälpa dig med löneförhandlingar och stöd vid sjukskrivningar och rehabiliteringssamtal eller om du behöver hjälp med att förhandla fram ett bra utköp.

Ombud i domstolstvister

Om du behöver gå till domstol för att få rätt kan vi företräda dig. Vi kan också stötta dig med rådgivning om du vill driva tvisten i domstol själv, exempelvis om det gäller ett mindre belopp.

Våra vanligaste ärenden

Uppsägningar och avsked

För att en arbetsgivare ska få säga upp någon från en tillsvidareanställning måste det finnas giltiga skäl, eller saklig grund som det heter, för uppsägningen.

För att avskeda någon måste den anställde har grovt åsidosatt sina åtaganden mot arbetsgivaren.

Hos Södra byrån kan du få hjälp att ogiltigförklara uppsägningar och avsked. Vi kan också hjälpa dig kräva skadestånd av arbetsgivaren.

Tvister om lön och ersättning

Det är inte ovanligt att tvister uppstår om rätt lön eller ersättning. Det kan exempelvis handla om OB-tillägg, övertidsersättning eller semesterersättning.

Vi på Södra byrån hjälper dig att ta reda på vilken ersättning du faktiskt har rätt till. Vi kan formulera  kraven åt dig och hjälpa dig driva in dem.

Timanställda och vikarier

Om inget är sagt ska en anställning som utgångspunkt vara tillsvidare, eller fast. Vill en arbetsgivare ha en annan anställningsform, måste detta tydligt framgå. Tyvärr händer det ofta att arbetsgivare i efterhand hävdar att anställningen bara är på timmar eller på prov.

Ett annat problem är att arbetsgivare räknar anställningstiden för timanställda fel, så att det tar mycket längre tid innan anställningen övergår till en fast anställning.

Hos Södra byrån kan du få hjälp att fastställa rätt anställningsform och se till att din anställningstid är korrekt beräknad.

Tjänster för fackföreningar och ideella föreningar

På Södra byrån finns stor erfarenhet av kollektiv arbetsrätt. Vi som jobbar på byrån har vår bakgrund inom fackföreningsrörelsen, och har varit verksamma som förhandlare och fackföreningsjurister. 

Vi kan hjälpa till med att förbereda och genomföra förhandlingar, hålla utbildningar och göra särskilda utredningar av komplicerade fall. 

Det går också bra att anlita Södra byrån när interna föreningstvister har uppstått. Vi kan då utreda frågorna åt er, eller agera medlare eller opartisk skiljenämnd.