Ring oss för en kostnadsfri bedömning

Tydliga och fasta priser

Vi vill att det ska kännas tryggt att anlita oss. Därför jobbar vi med fasta priser och provision. Fakturan ska aldrig komma som en överraskning. 

Så här funkar vår prismodell

Du betalar om vi vinner

Vi vet att det ofta är krångligt att få grepp om priset när man ska anlita en jurist. De flesta juristbyråer har löpande priser, vilket kan göra det svårt att veta vad det kommer att kosta i slutändan.

Därför jobbar vi på Södra byrån främst med fasta priser och provision. Det betyder i praktiken att du betalar en mindre grundavgift när vi börjar jobba med ditt ärende, men sen beror resten av priset på om vi uppnår något resultat i ditt ärende eller inte.

Om vi vinner får vi alltså en viss summa i provision. Om vi förlorar behöver du inte betala något mer än grundavgiften. Hur stor provisionen är kommer vi överens om i förväg och beror på hur svårt vi anser att ditt ärende är att vinna.

På så sätt vet du redan från början vad det kommer att kosta att anlita oss.

Kontakta oss gärna, så kan vi förklara mer och ge dig en preliminär bedömning av vad just ditt ärende kan komma att kosta.

Så här funkar vår prismodell

Kostnadsfri bedömning

Vi börjar alltid med att gå igenom ditt fall ordentligt för att kunna ta fram ett förslag till dig.

Du betalar inte för att vi ska bedöma ditt ärende.

Kostnadsförslag med fast pris

När vi har bedömt ditt ärende får du ett förslag av oss som innehåller en strategi för att vinna samt vad det kommer att kosta.

Kostnaden består dels av ett grundarvode, dels en provision som vi får om vi vinner.

Grundarvode

Om du gillar vårt förslag och bestämmer dig för att anlita oss, betalar du ett fast grundarvode när vi börjar jobba på ditt ärende. Grundarvodets storlek beror på hur stort och svårt vi bedömer ditt fall att vara.

Provision

Om vi vinner får vi en provision som vi har kommit överens om. Provisionens storlek beror på hur stort och svårt ditt ärende är.

Om vi förlorar, betalar du bara grundavgiften till oss. Tänk dock på att den som förlorar i domstol som utgångspunkt måste betala motpartens rättegångskostnader.