Ring oss för en kostnadsfri bedömning

Så löser vi din tvist

Varje ärende är unikt, och det går inte att säga exakt vilken väg en tvist kommer att ta. Här nedan ger vi en allmän bild av hur det går till att anlita oss och hur en typisk arbetsrättslig tvist kan se ut.

Kontakta oss, så diskuterar vi hur vi kan lösa just din tvist.

Innan vi börjar

Steg ett är alltid att gå igenom ditt fall ordentligt. Detta gör vi för att bilda oss en uppfattning om vilka möjligheter vi har att hjälpa dig.

När vi har klart för oss vad vi kan göra för dig, får du ett förslag på en strategi med ett prisförslag. Vi arbetar nästan uteslutande med fasta priser. Du betalar alltså inte för att vi ska ta fram ett förslag till dig.

Om du gillar förslaget, skriver vi ett uppdragsavtal. Sen sätter vi igång!

Hitta en snabb lösning

Vi börjar vanligtvis uppdraget med att kontakta motparten för att se om det är möjligt att hitta en snabb lösning. Det är oftast bäst för alla inblandade.

Ibland är det en bra idé att berätta om ditt fall i media. Om du vill kan vi hjälpa dig att skriva pressmeddelanden och sköta kontakten med journalister.

Väcka talan i domstol

Om det inte går att få till en snabb lösning, kan vi behöva gå till domstol istället. Du får då bestämma om du tycker det är värt det. Det kan vara ett stort beslut, men vi hjälper dig avgöra hur bra förutsättningarna är att vinna.

Om du vill gå vidare, börjar vi med att ansöka om stämning hos tingsrätten. Stämningsansökan ska innehålla vad vi kräver (exempelvis en viss summa innestående lön, eller att en uppsägning ska ogiltigförklaras), varför vi kräver det, och vilka bevis som styrker kraven.

Domstolen utfärdar sen stämning, det vill säga skickar stämningen till motparten, som får en chans att svara.

Domstolsprocessen

Motpartens svaromål, som det kallas, skickas till oss, och vi får möjlighet att kommentera det i ett yttrande. Sen får motparten i sin tur chans att kommentera vårt yttrande.

Den här skriftväxlingen kan hålla på ett tag, vanligtvis flera månader, ibland till och med ännu längre.

Så småningom hör domstolen av sig och bokar tid för ett muntligt sammanträde med parterna. Sammanträdet sker på plats i tingsrätten och är en chans för domstolen att bilda sig en uppfattning om målet och reda ut oklarheter. Här ska domstolen också göra ett försök att få parterna att komma överens, alltså nå en förlikning.

Huvudförhandling och dom

Om det inte blir någon förlikning vid det muntliga sammanträdet bokar man tid för huvudförhandling. Huvudförhandling är det man oftast tänker på som själva rättegången. Här ska parterna förklara vad som har hänt, lägga fram bevis, och argumentera för att man har rätt.

Någon eller några månader efter huvudförhandlingen kommer själva domen. Där framgår det om man helt eller delvis har fått rätt eller om man har förlorat. Den part som förlorar måste oftast betala motpartens rättegångskostnader.